November 19th, 2017

Tour of Alberta – Lethbridge Stage 1